Liên kết website
Thời tiết
Quảng cáo

Bài 25_CÔNG NGHỆ 11_HỆ THỐNG BÔI TRƠN

Gồm:

- Bôi trơn vung té

- Bôi trơn cưỡng bức

- Bôi trơn bằng pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu