Liên kết website
Thời tiết
Quảng cáo

Bài 24_CÔNG NGHỆ 11_ CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ

Gồm:

- Cơ cấu phân phối khí dùng xupap treo

- Cơ cấu phân phối khí dùng xupap đặt