Thầy La Công Tâm nguyên Giám đốc Sở GDĐT An Giang dự Lễ Tổng kết phát thưởng năm học 2018-2019