Lịch Thi Học Kỳ I - Năm học 2019 - 2020

Lịch Thi Học Kỳ I - Năm học 2019 - 2020

- Thực hiện Hướng dẫn số 31/KH- SDGĐT ngày 11/11/2019 Về việc tổ chức khảo sát chất lượng, kiểm tra học kỳ I năm học 2019-2020;- Thực hiện Kế hoạch số: 97/KH-THPT.VTr, ngày 09/09/2019 của Trường THPT Vĩnh Trạch về việc thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2019-2020;
TRƯỜNG THPT VĨNH TRẠCH TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG  CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG THPT VĨNH TRẠCH TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện nhiệm vụ năm học, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường, phát huy phong trào rèn luyện sức khỏe, khích lệ các tài năng, năng khiếu TDTT đồng thời  phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu, có triển vọng chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Từ ngày ...
HỘI THI SÂN KHẤU HÓA “NHÂN VẬT LỊCH SỬ VÀ TÁC PHẨM VĂN HỌC” NĂM HỌC 2019-2020

HỘI THI SÂN KHẤU HÓA “NHÂN VẬT LỊCH SỬ VÀ TÁC PHẨM VĂN HỌC” NĂM HỌC 2019-2020

Đề tài sân khấu hóa “ Nhân vật lịch sử và văn học” thành các tiểu phẩm khiến các nội dung tuyên truyền trở nên hấp dẫn, dễ tiếp thu, dễ nhớ; bên cạnh đó, thể hiện được các phẩm chất quý báu tái hiện lại những trận đánh, những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc, từ đó khơi gợi lòng yêu nước của ...
Văn Bản Điều Hành
Liên kết website
Quảng cáo
Thời tiết