Liên kết website
Thời tiết
Quảng cáo

Bài 21: Công Nghệ 11: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG (tiết 2)

Kì 1: Nạp

Kì 2: Nén

Kì 3: Cháy - Giãn nở

Kì 4: Thải